Zatékání do konstrukce domu

Termokamery jsou schopny zjistit také vodu v konstrukci a velikost rozsahu poškození

Práce s termokamerou v zimním období při kontrolách fasády dokáže odhalit praskliny a netěsnosti, které mohou způsobovat zatékání do konstrukce. Její použití ve vnitřním prostředí je taktéž velice přínosné a to z důvodů určení velikosti vody obsazené na stěnách nebo stropech.  Přibližuje velice dobře „ohnisko“ zatékání. Ve vnitřních prostorách používáme termokameru i v letních měsících a není nutné dodržovat rozdíly teplot mezi vnitřním a venkovním prostředím . 

Příklad z praxe

Bytový dům v Ústí nad Orlicí vystavěný v roce 2009, který se potýkal po celou dobu s menšími technickými problémy. Developer již neexistuje a projektová dokumentace neodpovídá skutečnosti. Záběr z termovizní kamery ve specifických podmínkách kde je patrné, chování vody pod zateplovacím systémem. tato anomálie velice dobře napověděla příčinu vnitřních problémů se zatékáním vody. Analýza všech problémů neprobíhala jenom s pomocí termokamery ale také se senzory povrchové vlhkosti zdiva, chování různých teplot na nosných konstrukcích a meteorologickou stanicí na střeše. Všechny sběry dat se následně analyzovali s konzultacemi různých odborníků.

Pro stanovení přesné nabídky potřebujeme několik informací.

Jaké jsou výhody spolupráce s námi?

Zkušenosti z praxe

Každou zakázkou zdokonalujeme postupy, které si chráníme jako naše knowhow. Stálý pracovní tým už několik let zajišťuje vysokou profesionalitu a dobrou komunikaci se zákazníky.

Technické vybavení

Senzory, různé kamery, příruční nářadí, inteligentní drony a systém Lidar sken jsou nedílnou součástí průzkumu. Každý rok přístroje doplňujeme a inovujeme.

Je to problém? Máme se bát? Jak to reklamovat?

Fotografie ploché střechy, která poukazuje na stojící vodu i několik dní po dešti. Tento jev může být příčinou budoucích problémů krytinou střechy.

V některých případech pociťujeme, že není vše v pořádku. Pro větší klid a 100% jistotu dokážeme Vaší nemovitost z celkového pohledu prověřit. Provádíme fotodokumentaci za pomocí širokoúhlých, 360° panoramatických a miniaturních kamer. Tyto záznamy komentujeme s  termíny jako anomálie, rizikový faktor, vada, riziko poruchy nebo projevy poruchy. Komentáře jsou vždy srozumitelné pro uživatelé domu tak pro zhotovitele.  Celková zpráva, neboli výstupní protokol je vždy podepsán odborníky s patřičným vzděláním dané problematiky a certifikáty školením na technologie použité při měření (termokamery, měření teploty a vlhkosti). Výstupní protokol slouží jako podklad k reklamaci nebo jako zadání pro realizaci nápravy. Dále nabízíme technickou podporu při řešení realizace jako dozor stavby.

Nová technologie Lidar sken pro přesné určení dispozic

Novinkou roku 2021 je technologie Lidar scan, která velice přesně a efektivně dokáže zaměřit vnitřní prostor a lépe tak porozumět skladbám konstrukce domu. Technologie a její vyobrazení je ve 3D a s velice přesnými rozměry. Používáme to při každém průzkumu vícepodlažních bytů nebo bytových domů obecně. Další předností tohoto skenu je vizuální zobrazení s natáčením 360° a přiblížením do nejmenšího detailu.

Technický zápis z terénu ... (mezonetový byt)