Termosnímky

Co je termosnímek?

Termosnímek je snímek, který pomocí škály barev zobrazuje rozdíly teplot, takže je možné vidět tzv. anomálie – místa, kudy teplo z objektu uniká. Speciální termokamera ukáže všechny izolační nedostatky a změří každý bod v záběru. Snímá povrchové teploty objektů a konstrukcí, není však možné vidět skrz.

Nezateplený rodinný dům z roku 1986, termosnímky Praha...

Na termosnímku jsou viditelné tepelné úniky tzv. tepelné mosty zobrazené červenou barvou. Tepelné mosty jsou hlavně v místech balkonových lodžiích kde se stavěly zeslabené příčky. Venkovní obvodové stěny jsou izolačně nevyhovující a je doporučen zateplovací systém pro potlačení plísní zevnitř objektu a pro snížení energetické náročnosti domu.

Termovizní měření rodinného domu s odbornou konzultací a s návrhem na úsporná doporučujeme balíček STANDARD

Jak termosnímky fungují?

Termosnímek je složený z jednotlivých obrazových bodů – pixelů. Každý pixel představuje bod snímaného tělesa o konkrétní teplotě. Obrazovým bodům jsou podle teploty přiděleny příslušné barvy, kdy je nejteplejší oblast charakterizována červeně a nejchladnější černou barvou. Na termosnímku je také vždy vyobrazena celá barevná stupnice, která udává rozlišení barev ve vztahu k teplotě. Např. u budov se místa úniku tepla projevují znázorněním vyšší teploty, než u okolního prostředí. Záleží ovšem vždy na odborníkovi dané oblasti, jak zhodnotí charakter tohoto úniku i jeho příčinu.

Nově zateplený rodinný dům z roku výstavby 1912, termosnímky Pardubice...

Na termosnímku vidíme nedokončenou tepelnou izolaci kde je opět viditelný tzv. tepelný most (červená barva). Ten však vzniká prostupem tepla stropem z místnosti v přízemí a teplo dále postupuje až do půdních prostor kde naráží do střešní krytiny a do obvodových stěn. Jsou zde také nevhodně zvolené kotvy na zateplovacím systému, které částečně tepelně „prosvítají“ a tím vytvářejí tepelné úniky. Spojení zateplovacího systému mezi přízemím a prvním patrem viditelnou mezeru. Tento dům je ukázkou neodborné instalace zateplovacího systému, kterou odhalila naše termokamera Fluke 32 se širokoúhlým objektivem.

Co termosnímek odhalí?

Termosnímek dokáže odhalit mimo jiné vlhkost a plísně uvnitř domu, které škodí organismu a ohrožují naše zdraví. Pomocí termovizního měření v elektroinstalacích lze odhalit zahřívání kabelových rozvodů, zatížení zařízení, které mohou způsobit požár. V topné sezóně jsme schopni zjistit např. průtok jednotlivých radiátorů a také únik nebo poruchu v místech, kde nelze přímo vidět na rozvod topného tělesa. Specifickou záležitostí je i nález hnízd a cest od zvířat, jako jsou kuny nebo myši v konstrukcích domu. Živočichové nechávají tepelnou stopu a je možné je za pomocí termovize zaměřit.

Záběr termokamery na roh obvodových stěn. Objekt není zateplen.

Na stěně uvnitř vytápěného objektu byl nalezen tzv. rosný bod (12 – 14°C dle vnitřní teploty a vlhkosti), který způsobuje srážení vlhkosti a tvoření plísní. Tyto místa jsou na lidský organizmus s dlouhodobým užívání nebezpečná! Bylo navrhnuto řešení, které potlačilo nízké teploty na stěnách a snížilo vlhkost v místnosti.

Kdo provádí měření a kdo hodnotí váš snímek?

Profesionál s termokamerou (termofotograf) je pracovník, který je odborně proškolen pro ovládání přístroje, a který zná důkladně nezbytné podmínky ke snímkování. Analyzovat termosnímek mohou následně pouze odborníci z konkrétní profesní oblasti. Máme zastoupení v těchto oborech: stavebnictví, elektro, strojírenství.

Kdy se provásí termovizní měření?

Termovize podléhá specifickým klimatickým podmínkám, které si hlídáme a je nutné je dodržovat. Začínáme v topné sezóně a to za podmínek venkovní teplota 0°C v nočních hodinách minimálně 3 dny a do 5 – 8°C denní teploty. Dále Vám zasíláme instrukce pro přizpůsobení objektu ve vnitřním prostředí. Není nutné nijak složitě dům přizpůsobovat např. přemístěním nábytku a podobně. Důležité jsou rozdílné teploty mezi interiérem a exteriérem, které musí být minimálně 12°C.

Zavolejte nám a rádi Vám upřesníme postup
Postup je následujíci