Termosnímky

Co je termosnímek?

Termosnímek je snímek, který pomocí škály barev zobrazuje rozdíly teplot, takže je možné vidět tzv. anomálie – místa, kudy teplo z objektu uniká. Speciální termokamera ukáže všechny izolační nedostatky a změří každý bod v záběru. Snímá povrchové teploty objektů a konstrukcí, není však možné vidět skrz.

Nezateplený rodinný dům z roku 1986, termosnímky Praha...

Na termosnímku jsou viditelné tepelné úniky tzv. tepelné mosty zobrazené červenou barvou. Tepelné mosty jsou hlavně v místech balkonových lodžiích kde se stavěly zeslabené příčky. Venkovní obvodové stěny jsou izolačně nevyhovující a je doporučen zateplovací systém pro potlačení plísní zevnitř objektu a pro snížení energetické náročnosti domu.

Termovizní měření rodinného domu s odbornou konzultací a s návrhem na úsporná doporučujeme balíček STANDARD

Jak termosnímky fungují?

Termosnímek je složený z jednotlivých obrazových bodů – pixelů. Každý pixel představuje bod snímaného tělesa o konkrétní teplotě. Obrazovým bodům jsou podle teploty přiděleny příslušné barvy, kdy je nejteplejší oblast charakterizována červeně a nejchladnější černou barvou. Na termosnímku je také vždy vyobrazena celá barevná stupnice, která udává rozlišení barev ve vztahu k teplotě. Např. u budov se místa úniku tepla projevují znázorněním vyšší teploty, než u okolního prostředí. Záleží ovšem vždy na odborníkovi dané oblasti, jak zhodnotí charakter tohoto úniku i jeho příčinu.

Nově zateplený rodinný dům z roku výstavby 1912, termosnímky Pardubice...

Na termosnímku vidíme nedokončenou tepelnou izolaci kde je opět viditelný tzv. tepelný most (červená barva). Ten však vzniká prostupem tepla stropem z místnosti v přízemí a teplo dále postupuje až do půdních prostor kde naráží do střešní krytiny a do obvodových stěn. Jsou zde také nevhodně zvolené kotvy na zateplovacím systému, které částečně tepelně „prosvítají“ a tím vytvářejí tepelné úniky. Spojení zateplovacího systému mezi přízemím a prvním patrem tvoří viditelnou mezeru. Tento dům je ukázkou neodborné instalace zateplovacího systému, kterou odhalila naše termokamera Fluke 32 se širokoúhlým objektivem.

Co termosnímek odhalí?

Termosnímek dokáže odhalit mimo jiné vlhkost a plísně uvnitř domu, které škodí organismu a ohrožují naše zdraví. Pomocí termovizního měření v elektroinstalacích lze odhalit zahřívání kabelových rozvodů, zatížení zařízení, které mohou způsobit požár. V topné sezóně jsme schopni zjistit např. průtok jednotlivých radiátorů a také únik nebo poruchu v místech, kde nelze přímo vidět na rozvod topného tělesa. Specifickou záležitostí je i nález hnízd a cest od zvířat, jako jsou kuny nebo myši v konstrukcích domu. Živočichové nechávají tepelnou stopu a je možné je za pomocí termovize zaměřit.

Záběr termokamery na roh obvodových stěn. Objekt není zateplen.

Na stěně uvnitř vytápěného objektu byl nalezen tzv. rosný bod (12 – 14°C dle vnitřní teploty a vlhkosti), který způsobuje srážení vlhkosti a tvoření plísní. Tyto místa jsou na lidský organizmus s dlouhodobým užívání nebezpečná! Bylo navrhnuto řešení, které potlačilo nízké teploty na stěnách a snížilo vlhkost v místnosti.

Kdo provádí měření a kdo hodnotí váš snímek?

Profesionál s termokamerou (termofotograf) je pracovník, který je odborně proškolen pro ovládání přístroje, a který zná důkladně nezbytné podmínky ke snímkování. Analyzovat termosnímek mohou následně pouze odborníci z konkrétní profesní oblasti. Máme zastoupení v těchto oborech: stavebnictví, elektro, strojírenství.

Kdy se provásí termovizní měření?

Termovize podléhá specifickým klimatickým podmínkám, které si hlídáme a je nutné je dodržovat. Začínáme v topné sezóně a to za podmínek venkovní teplota 0°C v nočních hodinách minimálně 3 dny a do 5 – 8°C denní teploty. Dále Vám zasíláme instrukce pro přizpůsobení objektu ve vnitřním prostředí. Není nutné nijak složitě dům přizpůsobovat např. přemístěním nábytku a podobně. Důležité jsou rozdílné teploty mezi interiérem a exteriérem, které musí být minimálně 12°C.

Zavolejte nám a rádi Vám upřesníme postup
Postup je následujíci